På belysningsarmaturer och förpackningar har ni säkert sett beteckningarna CE och RoHS. Dessa märkningar visar att armaturena uppfyller direktiv som är lagstadgade i Europa. Direktiven hjälper till att försäkra om kvaliteten på olika belysningsprodukter.

RoHS märkning

RoHS betyder Restriction of Hazardous Substances directive. Direktiven har tagits fram för att skydda människor och miljön. De begränsar hur mycket farliga material tillverkaren får använda i produkterna. Alla LED belysnignar som säljs i europa måste följa RoHS kraven. Tillverkarna av ledbelysningar måste ha testprocesser som kollar att produkterna de tillverkar följer RoHS kraven.

RoHS är relevant för alla tillverkare, importörer och distrubitörer av ledbelysning. RoHS regler kravställer bland annat att materialen i lampor inte får innehålla något bly eller kvicksilver.

Så här skriver Kemikalieinspektionen om RoHS för importörer:

Skyldigheter för importörer gällande RoHS

Som importör räknas den som importerar en armatur från ett land utanför EU och släpper ut den på EU-marknaden. Importörer är skyldiga att:

Försäkra sig om att produkten uppfyller kraven i RoHS och vidta korrigerande åtgärder om så krävs.

Försäkra sig om att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten är CE-märkt och att tillräcklig dokumentation finns.

Ange namn, firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på de elektriska eller elektroniska produkterna, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller medföljande dokument.

Inneha och spara EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) tio år efter att produkten satts på marknaden.

Läs mer om RoHS hos kemikalieinspektionen

Från och med 2013 så ingår alla RoHS direktiv i CE märkningen.

CE märkning 

CE märket står för Conformité  Européene. Titta på i stort sätt vilken belysningsarmatur eller ledlampa som helst och du ser ett CE märke på den. Denna märkning bekräftar att produkten uppfyller de europeiska reglerna för hälsa, säkerhet och miljö.

Reglerna gäller oavsett vart produkten tillverkas. Alla tillverkare och importörer som säljer LED belysning i EU måste följa reglerna för CE märkning.

All butiksbelysning som Xcen säljer är CE märkt.

Andra direktiv som finns i Sverige är bland annat WEEE-Waste Electronic and Electronic Equipment directive, som gäller för återvinning av belysning. 

11 Nov 2013

Räkna ut antal armaturer

Räkna ut antal armaturer som behövs baserat på dina mått och syftet med belysningen. Ett smart verktyg som ger dig rimliga förslag direkt!

Planera strömskenor

Bygg ihop ditt eget skensystem för spotlights och få hjälp med att förstå vilka delar som behövs. Ett perfekt verktyg för dig som önskar räkna på strömskenor och belysning med spotlights.

Inspirationsgalleri

Inspiration för belysning med möjlighet att filtrera efter miljö och typ av armatur. Fantastiskt verktyg om man behöver få lite ny inspiration och möjligheter för belysning och ljussättning.

Söker du snygga led lister och spotlights till ditt hem. Få inspiration, läs guider och handla led belysning på Ljuskoncept.se