Belysningsplanering för Kontor

För arbetsplatsbelysning och belysning till kontor finns det vissa riktlinjer som fastighetsägare ofta följer. Det handlar till exempel om att man skall ha ljusmängden 500lux i arbetsytan där man arbetar. Ibland löser man det genom att ha mycket kontorsljus i taket, ofta i form av led paneler infällda i innertaket, som ger 500lux i arbetsytan över hela kontoret. I andra projekt rekommenderar vi att jobba annorlunda och istället ha 300lux som allmänljus och sen komplettera det med individuell arbetsplatsbelysning på varje arbetsplats. Det kan vara skrivbordslampor eller nedpendlade lampor över skrivbordet.

Använd inte downlights eller spots med medel eller smal spridningsvinkel rakt ovanför arbetsplatsen. Det kan ge en bländande effekt och påverkande den anställdes arbete negativt. Läs mer om spridningsvinkel i ljusskolan.

Däremot funkar downlights bra i korridorer. Ett alternativ till downlights i korridorer är linjär belysning. Alltså rak belysning i form av ledlister som löper längs hela korridoren.

I kontorslokaler komplettera också med riktade spots eller spotlights på skena som kan riktas på vertikala ytor, så som väggar och pelare. Det ger ett mer attraktivt rum än att bara all belysning lyser rakt ner. Glöm inte heller pynta kontoret med lite snygga designlampor.

I konferensrum funkar led paneler också bra kompletterat med trevlig designbelysning. Tänk på att det skall gå att dimra ner ett konferensrum. 

Funktion

 • Kopiering
 • Vanligt kontorsarbete
 • CAD
 • Arbete med extra seende
 • Finare ritarbete
 • Konferensrum
 • Städning

Allmänljus (lux)

 • 200
 • 300
 • 300
 • 300
 • 1500
 • 200
 • min 200lux på golvet

Platsbelysning (lux)

 • 200
 • 500
 • 500
 • 750
 • 1500
 • 500
 • -

Tabell med värden som Arbetsmiljöverket rekommenderat som lämpliga riktvärden. Med allmänljus avses här medelbelysningsstyrkan mätt i horisontalplanet 85 cm över golvet. 

För att ta reda på hur många armaturer som krävs på ett kontor för nå upp till bra ljusnivåer gör vi en datauträkning. Man läser in en ritning på kontoret i ett ljusberäkningsprogram som tar fram hur många armaturer som krävs för olika luxtal. Kontakta oss på Xcen för hjälp med ljusberäkning av er kontorslokal.  

Skiss över placering av ledpaneler och downlights på kontorsvåning

Exempel på resultat från ljusberäkning för kontorsyta

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med ljus till din lokal? Kontakta oss nedan så svarar vi snabbt

(Lämna tom)
----